Mieszkanie w Opolu – Oleander
stylistyka nowoczesna