Mieszkanie Opole,
– Oleander – stylistyka skandynawska